Heboj na Przehybę to wyścig, którego głównymi sponsorami jesteście Wy – Startujący. Nasza polityka cenowa jest wypadkową kosztów organizacyjnych i zdrowego rozsądku. Dziś mamy dobrą wiadomość: obniżyliśmy opłaty startowe HnP.

Spowodowane jest to dwoma czynnikami: jednym z nich jest większe, niż w ubiegłym roku wsparcie miasta-gospodarza, czyli Starego Sącza. Już w zeszłym roku miasto oraz Burmistrz Jacek Lelek pokryło część wydatków, jednak tym razem skala wsparcia jest wyższa. To dla nas wyróżnienie. Świadczy o tym, że władze miasta doceniają znaczenie zawodów dla promocji Starego Sącza. Dziękujemy!

Druga zmiana dotyczy sposobu pomiaru czasu. Górska charakterystyka wyścigu oraz liczba startujących pozwalają zastosować jedną matę do pomiaru czasu, zlokalizowaną wyłącznie na mecie. Oznacza to, że wszyscy startujący będą mieli liczony czas brutto. Czyli ten, który upłynie od wystrzału startera do przekroczenia linii mety. To pozwoli zaoszczędzić część kosztów pomiaru czasu.

Nowe ceny za uczestnictwo w Heboj na Przehybe:

  • 50 PLN w przypadku płatności do 30 lipca 2019 r.,
  • 65 PLN w przypadku płatności od 30 lipca do 3 września 2019 r.
  • 90 PLN w przypadku płatności w dniu zawodów