Umieszczamy pierwszą garść fotografii z wczorajszych zawodów. Fot: Overlia Studio.