Nastąpiła niewielka korekta regulaminu w części odnoszącej się do kolarzy i Wyścigu 21 km.

Najnowsza wersja regulaminu, z 24 kwietnia 2018 roku, wprowadza konieczność zwrotu numeru startowego wykorzystywanego podczas Wyścigu 21 km. Dotyczy to tylko numerów przyczepionych do rowerów i związane jest z ich kosztem. Z uwagi na zatopione w nich dwa chipy, koszt każdego numeru jest zbyt duży i musimy je oddać firmie mierzącej czas.

Regulamin dostępny jest na stronie www.biegpopuszczy.pl.