Dodaliśmy jeden punkt w regulaminie Szybkiej Dychy Wiosna Edyszyn.

Punkt mówi o konieczności podpisania oświadczenia o zgodzie na start w zawodach osoby niepełnoletniej przez jej opiekuna w dniu zawodów, w biurze zawodów. Poprzednia wersja regulaminu przewidywała możliwość dostarczenia podpisanego dokumentu, jednak po konsultacji z prawnikami, zostaliśmy zmuszeni do zmiany.

Rozumiemy, że to może być pewnym utrudnieniem, jednak bezpieczeństwo na zawodach jest naszym priorytetem. Bezpieczeństwo zarówno startujących, jak i organizatorów.

Regulamin jest dostępny tutaj.