Regulamin zawodów Szybka Dycha Wiosna Edyszyn w 2017 roku przewiduje możliwość startu osób niepełnoletnich, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat. 

Aby móc otrzymać numer startowy, czyli prawo do udziału w zmaganiach, musicie dostarczyć formularz wypełniony przez rodziców lub prawnych opiekunów. Można go pobrać z naszej strony w formacie DOCX lub PDF.

Bądźcie tak mili i nie podpisujcie się za rodziców, bo to fałszowanie dokumentów i jakby co, to grozi paskudnymi konsekwencjami 🙂