Umieszczamy wyniki Wyśigu 21 km, który odbył się 6 maja 2018 roku w Puszczy Niepołomickiej. 

Plik PDF dostępny jest po kliknięciu w ten odnośnik.