Do startu Biegu po Puszczy oraz Wyścigu 21 km pozostało 30 dni. A już od 10 kwietnia obowiązywać będą wyższe opłaty startowe. Pospiesz się, aby zapłacić mniej!

Na liście startowej znajduje się już 475 nazwisk. Część z zarejestrowanych nie opłaciła startu. A serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ od przyszłego wtorku wysokość opłat wzrośnie. Jednocześnie, zgodnie z regulaminem, organizator ma prawo wykreślić z listy osoby, które nie wniosły opłat. Wynika to z dbałości o odpowiednią ilość zabezpieczonych posiłków, medali czy numerów startowych – w przypadku, gdy liczba osób zarejestrowanych byłaby znacznie wyższa niż tych, którzy faktycznie pojawili się na starcie, znaczna część zakupionego jedzenia czy medali po prostu się zmarnuje.

Przypominamy również, że o wysokości opłat decyduje nie data rejestracji tylko termin opłacenia.