Drogie Zawodniczki, znakomici Zawodnicy.

Jak pewnie w przypadku każdych zawodów, wprowadzamy poprawki do regulaminu. Do Szybkiej Dychy pozostał niemal miesiąc, więc zmiany nie powinny nikogo zaskoczyć. Jednocześnie korekty mają na cel uściślenie niedopowiedzeń oraz usprawnienie przebiegu wyścigu.

Do regulaminu wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. Zmiana korekcyjna: poprawiono numerację stron w stopce
  1. Było
   1. „x/10”
  2. Jest
   1. „x/6”
  3. Dopisana godzina startu: 10.00.
  4. Wyjaśnienie: co tu wyjaśniać – pomyłka. 
 2. Dodano punkt 6.d
  1. „Opłata startowa za uczestnictwo w wyścigu rowerowym, wnoszona w dniu zawodów wynosi 30 złotych.”
  2. Wyjaśnienie: Zmiana nie oznacza naszej pazerności na Wasze pieniądze. Chodzi o trzy rzeczy: Po pierwsze chcemy zmobilizować wszystkich zgłoszonych do opłacenia startu on-line. To wygodne, szybkie i usprawniające pracę biura zawodów co oszczędzi wszystkim czasu. Po drugie, zarejestrowanych jest już niemal 200 osób, z czego opłaty dokonała około 1/3. Impreza jest naprawdę niskobudżetowa i chcemy mniej więcej wiedzieć ile mamy przygotować pakietów startowych. Po trzecie, cholernie niewygodnie wydaje się do 5 złotych. Skąd mamy wciąż 100 pięciozłotówek?:)
 3. Dodano punkt 6.e
  1. „Opłata startowa, o której mowa w pkt 6.c., może być dokonana w formie przelewów na konto podane przy rejestracji do piątku 14.10.2016 . włącznie lub do wyczerpania miejsc. Przyjęte będą te opłaty, które zostały zaksięgowane na koncie Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.”
 4. Zmieniono punkt 10.g.ii
  1. Było
   1. „Start zawodników przewidziany jest w kolejności alfabetycznej, po nazwisku. Przeoczenie swojego czasu startu wiąże się z koniecznością czekania na wolną kolej.”
  2. Jest
   1. „Start zawodników przewidziany jest w kolejności alfabetycznej, po nazwisku. Przeoczenie swojego czasu startu wiąże się z przesunięciem na koniec kolejki.”
  3. Wyjaśnienie: W biurze zawodów wywieszony zostanie PRZEWIDYWALNY czas startu wszystkich zawodników. Na starcie oczywiście będzie nagłośnienie, a spiker będzie mówił nazwiska startujących. Więc prosimy zachować czujność i być w pobliżu. Ale musimy pamiętać, że na czas zawodów wstęp na Żubrostradę będzie zamknięty za spacerowiczów, więc chcemy jak najszybciej zawody zakończyć. Dlatego taka konieczność. Przegapisz start – idziesz na koniec. 
 5. Dodano podpunkt 10.g.v.1 –
  1. „Wyniki będą podawane bezzwłocznie, jeśli tylko pozwolą na to warunki techniczne, czyli będzie możliwa transmisja danych z mety. Jeśli nie, wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu zawodów w biurze zawodów oraz w Internecie.”
  2. Wyjaśnienie: Chcemy Wam podać wyniki ASAP. Ale warunkiem jest posiadanie sieci GSM na linii mety. Jak nie będzie zasięgu to nic nie poradzimy. Szanujemy Wasz czas, ale pamiętajmy, że jesteśmy w Puszczy.
 6. Dodano podpunkt 10.g.vii
  1. „Bez względu na jakiekolwiek okoliczności, nie przewiduje się powtarzania startu.”
  2. Wyjaśnienie: To raczej oczywiste, ale jednak warto wyraźnie zaznaczyć. W przypadku złapania gumy, wybiegnięcia na drogę sarny, wystąpienia ocieplenia klimatu czy kokluszu – nie powtarzamy swojej jazdy.  
 7. Dodany punkt 12. Prawa do dóbr osobistych.
  1. „Zawodnik Szybkiej Dychy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
  2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach związanych z organizacją zawodów.
  3. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w Szybkiej Dysze) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku) przez Organizatora, oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.”
  4. Wyjaśnienie: To standard podczas wszystkich imprez. Przetwarzamy Wasze dane osobowe, ale tylko w zakresie organizacji imprezy. Nic więcej nas kompletnie nie interesuje. A prawa do wizerunku – skoro zapewniamy obsługę fotograficzną, to chcemy podzielić się z Wami tymi zdjęciami 🙂

Nowy plik z regulaminem znajduje się tutaj.