Pojawiła się poprawiona, druga wersja regulaminu zawodów.

W dokumencie wprowadzono kilka poprawek, zwłaszcza związanych ze zmianą godziny startu Wyścigu przesuniętą na 10:00. Jest również punkt dotyczący obowiązkowego ubezpieczenia na zawody, które można wykupić nawet przez Internet. Ale uwaga: możliwe, że jeden ze sponsorów opłaci grupowe ubezpieczenie w podstawowym wariancie dla wszystkich startujących. Poinformujemy o tym w osobnej informacji.

Przypominamy, że regulamin jest wspólny dla wyścigu rowerowego i półmaratonu biegowego.

Treść regulaminu znajduje się tutaj. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.