Otrzymujemy pytania na jakim rowerze można startować w Wyścigu 21 km.

Regulamin przewiduje jak mamy się zachowywać podczas zawodów oraz jakie wyposażenie musi mieć każdy startujący. Nie jest wprost wpisane, iż nie można startować na rowerach szosowych.

Na dobrą sprawę możecie startować nawet na 'beemiksach’, ale zaznaczamy, iż trasa w obecnej postaci poprowadzona jest raptem w kilkunastu procentach po drogach asfaltowych. Reszta to szutry i drogi ubite. Jeśli ktoś chce ryzykować upadek lub zniszczenie roweru szosowego – jego sprawa. Pamiętajmy, że każdy jedzie na własną odpowiedzialność.

Reasumując: nie zabraniamy startu na rowerach szosowych. Ale szczerze odradzamy.