W wyścigu startować mogą tylko zawodnicy pełnoletni.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje przedłożenie w biurze zawodów aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o dobrym zdrowiu i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Odpowiedni dokument będzie można podpisać w biurze zawodów.